Skip links

  • LinkedIn
  • T: 026 – 302 00 22
  • E:

Uw specialist

Onze diensten

Het aantal ondernemingen groeit sterk. Tegenwoordig komt er veel kijken bij het ondernemerschap. Mogelijk heeft u niet het juiste personeel in dienst voor de vele juridische, fiscale en personeelszaken, of u heeft er simpelweg geen tijd voor. Wilt u uw kwesties voorleggen aan een expert? Laat De Veldhoen u ontzorgen en samen met u meedenken.

Jaarrekening

De jaarrekening is een belangrijk document dat degelijk onderbouwd laat zien hoe uw onderneming het afgelopen boekjaar heeft gepresteerd. Deze informatie is van belang voor aandeelhouders, maar ook voor partijen zoals de bank, investeerders of andere belanghebbende partijen.

Lees meer →

Veldhoen koffie

Financiële administratie

U wilt graag overzicht en inzicht in uw financiële zaken. Onze medewerkers helpen u graag op weg met uw (jaar)rekeningen, fiscale aangiftes en dergelijke zaken. Ook werken wij met een financieel dashboard waarmee u altijd en online toegang heeft tot uw inzicht op uw financiële situatie.

Lees meer →

Veldhoen bureau

Belastingadvies

Heeft u hulp nodig met uw aangiftes? Waar moet u allemaal aan voldoen? Onze belastingadviseurs ontzorgen u van deze lastige kwesties. Hulp nodig bij uw belastingcontrole? Geen probleem. Heeft u algemeen fiscaal advies nodig? Ook daarin staan wij u graag bij.

Lees meer →

Veldhoen kantoor

Financiële planning

Met een financiële planning  krijgt u grip op uw situatie en uw (financiële) toekomst. Voor een onderneming is het belangrijk om een begroting op te stellen. Wat zijn uw doelstellingen voor de komende jaren? Welke activiteiten zijn benodigd om de doelstellingen te realiseren?

Lees meer →

Veldhoen schrijft

Fusie, overname en verkoop

Wilt u een onderneming (ver)kopen? Dit is een proces die veel voorbereiding vergt. Daar spelen dan ook veel vragen in op en u staat voor een aantal belangrijke keuzes. Uiteraard wilt u dit zo goed mogelijk doen: daar heeft u ook maar één kans voor. Realiseer succesvolle transacties met de juiste adviseurs: De Veldhoen ondersteunt en helpt u met de begeleiding van het proces.

Lees meer →

Salarisadministratie (in samenwerking met derden)

Als uw onderneming groeit, dan zult u in de meeste gevallen te maken krijgen met personeel. De werkdruk stijgt en het wordt een lastige zaak wordt om het alleen te onderhouden. Met personeel in dienst komen er zaken bij kijken die u beter kunt overlaten aan een specialist. Hierdoor krijgt u de mogelijkheid om uw focus te leggen op het organisatorische en strategische aspect van uw onderneming.

Lees meer →

Wij vinden direct persoonlijk contact met onze cliënten erg belangrijk,
zodat wij snel op uw wensen kunnen inspelen.