Skip links

  • LinkedIn
  • T: 026 – 302 00 22
  • E:

Uw specialist

Belastingadvies

Bent u ondernemer en heeft u behoefte aan deskundig belastingadvies? Of bent u particulier en heeft u moeite met uw belastingaangifte? Onze belastingadviseurs verzorgen een breed scala aan belastingaangiftes. Voor zowel ondernemers en particulieren. Ook bieden wij deskundig advies over uw fiscale zaken. Maak het uzelf (en uw onderneming) gemakkelijk met onze diensten.

IHF5538bw1 beeldscherm reso verscherpt

Aangifte inkomstenbelasting

Een natuurlijk persoon dient via een aangifte inkomstenbelasting zijn inkomen over het afgelopen jaar door te geven aan de belastingdienst. Personen in loondienst dragen al belasting af middels hun salaris. Uiteindelijk bepalen het belastbaar inkomen, vermogen, en voordelen uit o.a. aanmerkelijk belang de hoogte van uw inkomstenbelasting.

Veldhoen koffie

Aangifte vennootschapsbelasting

Als BV of NV bijvoorbeeld bent u verplicht aangifte voor vennootschapsbelasting (vpb) te doen. De vpb is een belasting die uw onderneming betaalt over de belastbare winst in een boekjaar. Hierbij dient het boekjaar voor de aangifte vpb gelijk te zijn aan het boekjaar in de statuten van de vennootschap

Aangifte omzetbelasting

Een ondernemer wordt niet automatisch door de Belastingdienst als btw-plichtige gezien. De rechtsvorm van de onderneming is hierbij niet van belang. Wanneer u als ondernemer btw-plichtig bent, dan wordt u verwacht om een aangifte omzetbelasting over het afgelopen tijdvak in te dienen.

Veldhoen kantoor

Aangifte dividendbelasting

Wanneer uw onderneming een deel van de winst uitkeert aan de aandeelhouders, dan moet u dividendbelasting betalen aan de Belastingdienst.

Aangifte erf- en schenkbelasting

Wanneer u een erfenis of schenking ontvangt, dan komt daar vaak erf- en schenkbelasting bij kijken. Voor de schenkbelasting gelden verschillende tarieven en vrijstellingen. De erfbelasting ligt iets ingewikkelder. Ook hier is sprake van vrijstellingen, maar de hoeveelheid belasting die u betaalt is afhankelijk van de verwantschap tussen u en degene van wie u erft.

Verdere ondersteuning

Verder bieden wij ondersteuning bij het indienen van bezwaarschriften, bij belastingcontrole, en geven wij u fiscale adviezen. Onze werkzaamheden verrichten wij voor zowel Vennootschappen (NV en BV) en hun directeur-grootaandeelhouders, voor ondernemers in het MKB, en voor particulieren.