Skip links

  • LinkedIn
  • T: 026 – 302 00 22
  • E:

Uw specialist

veldhoen logo

Financiële planning

Wij willen graag dat u grip heeft op uw financiële situatie. Uzelf toch ook? Overzicht en inzicht besparen u tijd en moeite, wat voor rust zorgt. Daarbij weet u precies wat u nodig heeft om doelen en wensen te realiseren, én of deze haalbaar zijn. Bereid u voor op de toekomst en maak de juiste keuzes met een financiële planning. De Veldhoen kan u hiermee ondersteuning bieden op de volgende vlakken:

Zakelijke begroting

Bij het opstellen van uw zakelijke begroting dient er rekening gehouden te worden met vier verschillende deelbegrotingen, welke samen met uw privé begroting uw financieel plan vormen:

Investeringsbegroting

De investeringsbegroting creëert een overzicht van de benodigde bedrijfsmiddelen en geld om uw onderneming te kunnen te starten of draaiend te houden. De investeringsbegroting valt onder te verdelen in vaste en vlotte activa zoals panden, machines, inventaris, voorraden en debiteuren.

Financieringsbegroting

In de financieringsbegroting staat hoe u de benodigde investeringen gaat bekostigen. Dit kan met eigen vermogen en met vreemd vermogen. Van startende ondernemers verwacht de bank dat deze ook eigen vermogen inbrengen