Skip links

  • LinkedIn
  • T: 026 – 302 00 22
  • E:

Uw specialist

veldhoen logo

Fusie, overname en verkoop

Wilt u een onderneming (ver)kopen? Dit is een proces die veel voorbereiding vergt. Daar spelen dan ook veel vragen in op en u staat voor een aantal belangrijke keuzes. Uiteraard wilt u dit zo goed mogelijk doen: daar heeft u ook maar één kans voor. Realiseer succesvolle transacties met de juiste adviseurs: De Veldhoen ondersteunt en helpt u met de begeleiding van het proces.

Veldhoen vergadering

Onafhankelijke begeleiding

Een fusie of overname staat in het belang van de nieuwe onderneming. Wat is de waarde van uw onderneming? Wat zijn de financieringsmogelijkheden? Welke contracten zijn noodzakelijk? Wij kunnen u van begin tot eind begeleiden. Na de waardebepaling van de onderneming begeleiden we u verder in het onderhandelingsproces en houden we voorbereidende gesprekken en besprekingen met beide partijen.

Beperk risico’s: due diligence

Een due diligence, ook wel boekenonderzoek, zorgt er voor dat de betrokken partijen bij een fusie of overname niet voor verassingen komen te staan. Hiermee wordt risico zoveel mogelijk beperkt en zorgen we voor zekerheid bij beide partijen. Er wordt onderzoek gedaan naar het financiële verleden van de mogelijke samenwerkingspartner of overnamekandidaat. Hiernaast worden ook de juridische, fiscale en commerciële kanten bekeken.

Vragen van de koper als bijvoorbeeld of het bedrijf rendabel is, of de ROI positief zal zijn, en of er zogenoemde verborgen gebreken aan het licht komen worden allemaal geanalyseerd en meegenomen in de onderhandelingen. Hierbij kunnen nieuwe of bijkomende voorwaarden worden gesteld, of zelfs van de koop afgezien.

Van het volledige onderzoek wordt uiteindelijk een onderzoeksrapport opgesteld. Zo wordt voor de (ver)koper duidelijk wat de mogelijke risico’s zijn van de fusie of overname, waarin dan ook zekerheid wordt vastgesteld.

Eerst onderzoek, daarna overname

De koper heeft een wettelijke onderzoeksplicht. Due diligence wordt dan ook uitgevoerd vóór het definitieve fusie- of overname contract kan worden opgesteld. Voor het onderzoek dienen beide partijen een intentieverklaring te ondertekenen met daarin de basisafspraken zoals de zaken die worden onderzocht en wat de uitkomsten van het onderzoek kunnen betekenen voor de overnamevoorwaarden.