Skip links

  • LinkedIn
  • T: 026 – 302 00 22
  • E:

Uw specialist

veldhoen logo

Jaarrekening

U wilt graag inzicht over de financiële gang van zaken van uw onderneming over het afgelopen boekjaar. Gedurende het boekjaar wilt u graag bijhouden of de cijfers kloppen en hoe uw onderneming er voor staat. U wilt niet alleen een kijk naar het verleden, maar ook het heden en de toekomst. Bij De Veldhoen hebben wij deskundige medewerkers die u als ondernemer kunnen helpen bij verschillende financiële vraagstukken.

Veldhoen schrijft

Samenstellen van jaarrekeningen

Voor bepaalde rechtsvormen is het verplicht om een jaarrekening bij de KvK te deponeren. De jaarrekening geeft u duidelijk inzicht over de financiële gang van zaken van het afgelopen boekjaar. Hierbij wordt o.a. de balans, winst- en verliesrekening, en het kasstroomoverzicht opgesteld. De jaarrekening is weliswaar een rapport die iets over het verleden zegt, maar wel degelijk kan gelden als een basis voor toekomstige besluitvorming. Voor het opstellen van jaarrekeningen maken wij gebruik van Standard Business Reporting software.

Tussentijdse rapportages

Ontvangt u de jaarrekening over het afgelopen boekjaar liever pas in de loop van het jaar? Tussentijds monitoren over de stand van zaken binnen uw onderneming zorgt dat u voor minder verrassingen komt te staan.

Opstellen van rapportages

Als ondernemer wilt u weten hoe uw onderneming er voor staat ten opzichte van de prognose. Cijfers als debiteuren, crediteuren, omzet, kostprijs en marge kunnen hierin van groot belang zijn. Wij kunnen u de cijfers op elke gewenste manier aanleveren. Zo krijgt u een actueel beeld over de financiële stand van zaken van uw onderneming.

Veldhoen bureau

Verdere ondersteuning

Wilt u graag overzicht en inzicht in de actuele stand van zaken binnen uw onderneming? Wilt u in een oogopslag de in- en uitstroom van geld kunnen bekijken? Met onze dienst voor financiële administratie kunnen wij u voorzien van financiële dashboards die dagelijks worden bijgewerkt dankzij een koppeling met uw bank. Voor onze dienst financiële administratie kunt u hier kijken.