Skip links

  • LinkedIn
  • T: 026 – 302 00 22
  • E:

Uw specialist

veldhoen logo

Salarisadministratie (in samenwerking met derden)

Als ondernemer wilt u graag uw zaken op orde hebben. Als u personeel in dienst heeft, dan komt er veel bij kijken omtrent salarisadministratie. Dit kan u of uw financieel adviseur enorm veel tijd kosten. Bovendien is de wetgeving continu in beweging. Door uw salarisadministratie uit te besteden kunt u veel werk besparen en uw focus houden op andere zaken binnen uw onderneming. Wij kunnen u (in samenwerking met derden) van de salarisadministratie ontzorgen.

Loonverwerking

Iedere maand ontvangt u de gegevens inzake de lonen van uw werknemers. Wij zorgen ervoor dat u precies weet hoeveel u aan wie moet betalen. Uw medewerkers ontvangen de loonstroken rechtstreeks. Het enige wat u of uw financieel medewerker dan nog hoeven te regelen zijn de loonbelasting en de loonbetalingen zelf.

Aangifte loonbelasting

Wanneer uw onderneming personeel in dienst heeft, dan bent u iedere loonperiode loonbelasting verschuldigd aan de Belastingdienst. Dit bedrag houdt u als werkgever in op de lonen van de werknemers om vervolgens af te dragen aan de fiscus.

Loonsubsidies

Personeel is kostbaar. Onze vakkundige specialisten houden alle veranderingen omtrent de wetgeving bij, zodat zij altijd over actuele kennis beschikken en kosten voor de ondernemer te kunnen onderdrukken of verlagen. Hieronder vallen ook eventuele subsidies die van toepassing zijn op de lonen.